تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇬🇲(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی 🇬🇲، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇬🇲 وجود دارد و سه ایموجی برتر ☎,🔗,🛫 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇬🇲 (پرچم: گامبیا) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🇬🇲 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🇬🇲پرچم: گامبیا

🇬🇲 نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
🇬🇲 1
2
🔗 3
🛫 4
🐟 5
🐊 6
🌽 7
🌾 8
💧 9
👩‍🌾 10
🤙 11
12
📋 13
📧 14
🧶 15
💈 16
🧔 17
🏃 18
📊 19
👍 20
📱 21
🤞 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇬🇲(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی 🇬🇲، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.23 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇬🇲 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🇲🇱,🇸🇳,🇪🇹 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇬🇲 (flag: Gambia) Relation Chart - emojiall.com
سایر مناطق زبانی
دانلود/کپی پیوند

این نمودار رابطه ایموجی 🇬🇲 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🇬🇲 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🇬🇲پرچم: گامبیا

🇬🇲 نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به 🇬🇲 در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با 🇬🇲 استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و 🇬🇲 در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🇲🇬 1

100

🇲🇱 2

58

🇸🇳 3

58

🇪🇹 4

36

🇨🇲 5

30

🇩🇲 6

22

7

20

👨🏿 8

19

🏌🏽‍♀ 9

15

🇲🇰 10

14

🇸🇨 11

13

🇹🇬 12

12

🇻🇳 13

9

👇🏿 14

6

🇱🇹 15

6

👋🏼 16

4

🇱🇨 17

3

🇹🇳 18

3

🇷🇼 19

3

🇬🇩 20

2

🇧🇮 21

2

🇿🇲 22

2

🤴🏽 23

1