تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇳🇱(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی 🇳🇱، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇳🇱 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🌊,⏰,🇫🇷 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇳🇱 (پرچم: هلند) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🇳🇱 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🇳🇱پرچم: هلند

🇳🇱 نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
🇳🇱 1
🌊 2
3
🇫🇷 4
🌷 5
6
🔗 7
🛫 8
🏳️‍🌈 9
💉 10
🏄 11
🔔 12
🔴 13
🛏 14
🍕 15
🎅 16
💁 17
🥵 18
💄 19
20
🌴 21
🏖 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🇳🇱(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی 🇳🇱، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.23 ایموجی نزدیک به ایموجی 🇳🇱 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🇸🇪,🇫🇮,🇳🇴 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🇳🇱 (flag: Netherlands) Relation Chart - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🇳🇱 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🇳🇱 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🇳🇱پرچم: هلند

🇳🇱 نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به 🇳🇱 در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با 🇳🇱 استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و 🇳🇱 در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🇩🇪 1

100

🇸🇪 2

90

🇫🇮 3

89

🇳🇴 4

80

🇨🇭 5

79

🇧🇪 6

72

🇩🇰 7

65

🇪🇸 8

49

🇱🇺 9

38

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 10

36

🏴 11

31

🇦🇹 12

30

🏟️ 13

28

🇮🇸 14

20

🇫🇷 15

20

🇮🇲 16

18

🇮🇹 17

16

🆚 18

16

🚏 19

8

🇵🇹 20

8

🇱🇮 21

2

🇦🇷 22

1

23

1