تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🎅🏽(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی 🎅🏽، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی 🎅🏽 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🎅,🦌,🤶 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🎅🏽 (بابا نوئل: پوست طلایی) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🎅🏽 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🎅🏽بابا نوئل: پوست طلایی

🎅🏽 نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
🎅🏽 1
🎅 2
🦌 3
🤶 4
🎄 5
6
🇦🇺 7
🤎 8
👪 9
🟤 10
🧔 11
🦝 12
🐭 13
🦙 14
🚫 15
🦡 16
🐿 17
🧀 18
🐮 19
👨 20
💪 21
👨‍🦱 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🎅🏽(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی 🎅🏽، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.23 ایموجی نزدیک به ایموجی 🎅🏽 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🎄,🎅🏻,🤶 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🎅🏽 (Santa Claus: medium skin tone) Relation Chart - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🎅🏽 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🎅🏽 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🎅🏽بابا نوئل: پوست طلایی

🎅🏽 نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به 🎅🏽 در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با 🎅🏽 استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و 🎅🏽 در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🎅🏼 1

100

🎄 2

78

🎅🏻 3

71

🤶 4

61

🎃 5

42

🦃 6

31

🍎 7

21

8

15

🍁 9

12

10

8

🍾 11

8

🦆 12

8

📫 13

6

🏮 14

5

📦 15

5

🦇 16

4

🧚🏾 17

4

💁🏽‍♂ 18

3

🧛‍♂️ 19

3

🦉 20

2

🕸 21

1

🌲 22

1

🏹 23

1