تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🎅🏾(نسخه الگوریتم جامع)

نمودار رابطه (نسخه جامع) ایموجی 🎅🏾، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و ... می باشد.22 ایموجی نزدیک به ایموجی 🎅🏾 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🎅,🦌,🤶 هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🎅🏾 (بابا نوئل: پوست گندمی) نمودار رابطه - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🎅🏾 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🎅🏾بابا نوئل: پوست گندمی

🎅🏾 نمودار رابطه

Emojiرتبه بندی
🎅🏾 1
🎅 2
🦌 3
🤶 4
🎄 5
6
🇦🇺 7
🤎 8
👪 9
🟤 10
🧔 11
🦝 12
🐭 13
🦙 14
🚫 15
🦡 16
🐿 17
🧀 18
🐮 19
👨 20
💪 21
👨‍🦱 22

تصویر نمودار رابطه ایموجی برای 🎅🏾(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

نمودار رابطه ایموجی 🎅🏾، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.10 ایموجی نزدیک به ایموجی 🎅🏾 وجود دارد و سه ایموجی برتر 🤶,🎄,☃ هستند، به این معنی که کاربران دوست دارند آنها را با هم استفاده کنند یا به همان روش از آنها استفاده کنند.

🎅🏾 (Santa Claus: medium-dark skin tone) Relation Chart - emojiall.com

این نمودار رابطه ایموجی 🎅🏾 است که نتیجه پردازش متن از طریق یک الگوریتم دقیق است. این می تواند شباهت بین دو ایموجی مختلف را در معنا و کاربرد تجزیه و تحلیل کند تا کاربران بتوانند استفاده از ایموجی ها را بهتر درک کنند. برای جزئیات بیشتر، لطفاً به: نمودار رابطه ایموجی مراجعه کنید
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از ۸۱۲ میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

نمودار رابطه الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🎅🏾 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🎅🏾بابا نوئل: پوست گندمی

🎅🏾 نمودار رابطه

Emoji
  • ایموجی هایی که معنی و کاربردشان شبیه به 🎅🏾 در توییتر است. آنها همچنین اغلب همراه با 🎅🏾 استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده شباهت بین ایموجی های زیر و 🎅🏾 در معنا و کاربرد است، هر چه مقدار آن بیشتر باشد، شباهت بیشتری دارد.
🎅 1

100

🤶 2

93

🎄 3

78

4

59

🎅🏼 5

36

🎅🏽 6

35

🤶🏻 7

33

🎅🏻 8

17

🌲 9

5

⛄️ 10

1