تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو انگشتان جمع Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: انگشتان جمع, 6 نتیجه یافت شد

 1. 🤌نام کوتاه: انگشتان جمع‌شده

  شرح: "این یک دست راست است و کف آن به سمت بالا است. پنج نوک انگشت محکم به هم فشرده شده و به صورت ایستاده ایستاده اند. این حرکتی است که ایتالیایی ها مرتباً از آن استفاده می کنند ... هنگام صحبت یا تماس تلفنی .... همچنین به معنی "چه جهنمی می گویید 😠 " یا "چه کاری می خواهید انجام دهید ... " وقتی کسی سر و صدا دارد. بنابراین افراد از کشورهای دیگر با استفاده از این ژست به تقلید کمی از ایتالیایی ها می پردازند در فرهنگ اسرائیلی ... این حرکت بیانگر راحتی و تشویق است ، به معنی "راحت باش " ، "صبور باش " و "ادامه بده و ادامه بده". کره جنوبی 🇰🇷 دختران نسل عضو گروه دختر یوری با استفاده از این ژست برای بیان کوفته در یک نمایش واریته 🥟. 🇨🇳 همچنین محبوب در چین به استفاده از این ژست زمانی که کسی از شما درخواست برای پول 💰. یادداشت: وقتی به پدر اشاره می کنی که هزینه های زندگی کافی نیست: بابا ، تو بهترین هستی 😳 وقتی دوستتان برای شما پیام های صوتی را توییت کرد ، اما نظر او را نگرفتید: در مورد چه چیزی صحبت می کنید ؟ کلید واژه ها: اشاره با دست | انگشتان | جمع‌شده | سؤال | طنزآلود

  moreکپی
 2. 🤌🏻نام کوتاه: انگشتان جمع‌شده: پوست سفید

  کلید واژه ها: اشاره با دست | انگشتان | پوست سفید | جمع‌شده | سؤال | طنزآلود

  moreکپی
 3. 🤌🏼نام کوتاه: انگشتان جمع‌شده: پوست روشن

  کلید واژه ها: اشاره با دست | انگشتان | پوست روشن | جمع‌شده | سؤال | طنزآلود

  moreکپی
 4. 🤌🏽نام کوتاه: انگشتان جمع‌شده: پوست طلایی

  کلید واژه ها: اشاره با دست | انگشتان | پوست طلایی | جمع‌شده | سؤال | طنزآلود

  moreکپی
 5. 🤌🏾نام کوتاه: انگشتان جمع‌شده: پوست گندمی

  کلید واژه ها: اشاره با دست | انگشتان | پوست گندمی | جمع‌شده | سؤال | طنزآلود

  moreکپی
 6. 🤌🏿نام کوتاه: انگشتان جمع‌شده: پوست آبنوسی

  کلید واژه ها: اشاره با دست | انگشتان | پوست آبنوسی | جمع‌شده | سؤال | طنزآلود

  moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 88.72 77.40 68.95 61.04 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5