تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو انگشت میانه Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: انگشت میانه, 6 نتیجه یافت شد

 1. 🖕نام کوتاه: انگشت میانه

  شرح: این یک دست راست است که پشت آن رو به جلو است. کف دست ها بسته شده و انگشت میانی کشیده می شود ، که معمولاً به عنوان یک توهین یا یک حرکت بی ادبانه تلقی می شود. شکلک های مرتبط: 👆 👇 👈 👉 یادداشت: اهمیتی نمی دهم اگر مردم مرا دوست نداشته باشند. 🖕 من قصد دارم یک نمونه کوچک خون از انگشت میانی شما بردارم . کلید واژه ها: انگشت | انگشت میانه | بدن | دست | ناسزا

  moreکپی
 2. 🖕🏻نام کوتاه: انگشت میانه: پوست سفید

  کلید واژه ها: انگشت | انگشت میانه | بدن | پوست سفید | دست | ناسزا

  moreکپی
 3. 🖕🏼نام کوتاه: انگشت میانه: پوست روشن

  کلید واژه ها: انگشت | انگشت میانه | بدن | پوست روشن | دست | ناسزا

  moreکپی
 4. 🖕🏽نام کوتاه: انگشت میانه: پوست طلایی

  کلید واژه ها: انگشت | انگشت میانه | بدن | پوست طلایی | دست | ناسزا

  moreکپی
 5. 🖕🏾نام کوتاه: انگشت میانه: پوست گندمی

  کلید واژه ها: انگشت | انگشت میانه | بدن | پوست گندمی | دست | ناسزا

  moreکپی
 6. 🖕🏿نام کوتاه: انگشت میانه: پوست آبنوسی

  کلید واژه ها: انگشت | انگشت میانه | بدن | پوست آبنوسی | دست | ناسزا

  moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 89.63 78.22 66.52 53.04 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5