تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو بغل کردن Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: بغل کردن, 1 نتیجه یافت شد

  1. 🤗نام کوتاه: بغل کردن

    شرح: این ایموجی صورتک بغل و خندان است. می توان از این برای ابراز قدردانی، عشق، مراقبت، گرما یا آغوش استفاده کرد، همچنین می توان برای ابراز خوشآمدگی. ایموجی های مرتبط: 👏😊. یادداشت: دوست پسرم را دوست دارم🤗 . وقتی می خواهید صمیمیت و گرما را ابراز کنید، می توانید بگویید، "بچه گربه ها خیلی ناز و بامزه هستند 🤗 !" من شنیده ام که امروز یک همکار جدید خواهدآمد. خیلی خوشحالم! خوش آمدید 🤗! کلید واژه ها: آغوش | بغل کردن | در آغوش گرفتن | صورت | لبخند

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 انگشتان جمع, رتبه فعلی: 2 قلب سفید, رتبه فعلی: 3 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4 انگشت میانه, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش انگشتان جمع, رتبه فعلی: 2انگشتان جمع قلب سفید, رتبه فعلی: 3قلب سفید علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 5انگشت میانه 100 87.71 62.46 62.46 49.83 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3🥺 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5❤️‍🔥 100 90.55 82.90 64.39 52.40 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5