تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو بغل کردن Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: بغل کردن, 1 نتیجه یافت شد

  1. 🤗نام کوتاه: بغل کردن

    شرح: این ایموجی صورتک بغل و خندان است. می توان از این برای ابراز قدردانی، عشق، مراقبت، گرما یا آغوش استفاده کرد، همچنین می توان برای ابراز خوشآمدگی. ایموجی های مرتبط: 👏😊. یادداشت: دوست پسرم را دوست دارم🤗 . وقتی می خواهید صمیمیت و گرما را ابراز کنید، می توانید بگویید، "بچه گربه ها خیلی ناز و بامزه هستند 🤗 !" من شنیده ام که امروز یک همکار جدید خواهدآمد. خیلی خوشحالم! خوش آمدید 🤗! کلید واژه ها: آغوش | بغل کردن | در آغوش گرفتن | صورت | لبخند

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " انگشتان جمع, رتبه فعلی: 1 قلب, رتبه فعلی: 2 قلب سفید, رتبه فعلی: 3 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4 قلب بنفش, رتبه فعلی: 5 انگشتان جمع, رتبه فعلی: 1انگشتان جمع قلب, رتبه فعلی: 2قلب قلب سفید, رتبه فعلی: 3قلب سفید علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4علامت دوستت دارم قلب بنفش, رتبه فعلی: 5قلب بنفش 100 92.41 77.00 61.60 53.80 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 🗿 سردیس موآی, رتبه فعلی: 3 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 🗿 سردیس موآی, رتبه فعلی: 3🗿 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 90.03 77.74 68.02 64.60 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5