تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو علامت دوستت دارم Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: علامت دوستت دارم, 6 نتیجه یافت شد

 1. 🤟نام کوتاه: علامت دوستت دارم

  شرح: این یک دست راست بلند با کف دستش به جلو است. انگشت کوچک، انگشت ☝️ و شست 👍 صاف نگه دارید، و انگشت دیگر جمع کردن، به معنی "من شما را دوست دارم" 💗. از آنجا که انگشت شست نشانگر حرف "I" است ، انگشت شست و انگشت شست را نشان می دهد 👆 حرف "L" را در کنار هم نشان می دهد ، و انگشت شست و انگشت کوچک را گسترش می دهد - حرف "Y" را نشان می دهد ، در کنار هم "I Love You" است. مراقب باشید به اشتباه با دست سنگ نیست 🤘 باشد. یادداشت: امیدوارم دنیا پر از صلح و عشق باشد کلید واژه ها: دست | دوست دارم | دوستت دارم | علامت دوستت دارم

  moreکپی
 2. 🤟🏻نام کوتاه: علامت دوستت دارم: پوست سفید

  کلید واژه ها: پوست سفید | دست | دوست دارم | دوستت دارم | علامت دوستت دارم

  moreکپی
 3. 🤟🏼نام کوتاه: علامت دوستت دارم: پوست روشن

  کلید واژه ها: پوست روشن | دست | دوست دارم | دوستت دارم | علامت دوستت دارم

  moreکپی
 4. 🤟🏽نام کوتاه: علامت دوستت دارم: پوست طلایی

  کلید واژه ها: پوست طلایی | دست | دوست دارم | دوستت دارم | علامت دوستت دارم

  moreکپی
 5. 🤟🏾نام کوتاه: علامت دوستت دارم: پوست گندمی

  کلید واژه ها: پوست گندمی | دست | دوست دارم | دوستت دارم | علامت دوستت دارم

  moreکپی
 6. 🤟🏿نام کوتاه: علامت دوستت دارم: پوست آبنوسی

  کلید واژه ها: پوست آبنوسی | دست | دوست دارم | دوستت دارم | علامت دوستت دارم

  moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 قلب بنفش, رتبه فعلی: 3 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش انگشت میانه, رتبه فعلی: 2انگشت میانه قلب بنفش, رتبه فعلی: 3قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4علامت دوستت دارم قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 69.83 69.83 69.83 29.89 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 1 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 1🥺 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 2🤌 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4🖕 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5❤️‍🔥 100 91.44 79.74 70.51 60.48 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5