تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو قلب بنفش Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: قلب بنفش, 1 نتیجه یافت شد

  1. 💜نام کوتاه: قلب بنفش

    شرح: این قلب بنفش است. بنفش تا حدودی مرموز است. می تواند برای بیان احساسات حساس و فراگیر استفاده شود، و همچنین برای بیان احساسات بین والدین و فرزندان. این به معنای آرامش، نجیب، عشق و تحسین است. ایموجی های مرتبط: ❤ 💛 💚 💙 💜 🤎 🖤 🤍 ❣ یادداشت: با شما بودن بزرگترین خوشبختی من است.💜 کلید واژه ها: بنفش | قلب

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 89.28 76.50 73.36 58.08 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5