تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو قلب سیاه Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: قلب سیاه, 2 نتیجه یافت شد

  1. 🖤نام کوتاه: قلب سیاه

    شرح: این قلب سیاه است، سرد، بی رحم و شوخ طبع سیاه است. هنگامی غم و اندوه و را نشان می دهد، اغلب با ⚱ ، 🙏 ، ⚰، و 😔 استفاده می شود که برای ابراز RIP (بقیه در صلح) است. همچنین می تواند نشان دهنده سبک گوتیک و لولیتا تیره باشد که دختران جوان دوست دارند. ایموجی های مرتبط: ❤ 🧡 💛 💚 💙 💜 🤎 🤍 ❣ یادداشت: پدربزرگ و مادربزرگ، برای همه شما آرزو می کنم در بهشت خوش بگذرانند. 🖤 🙏 کوبه، در آرامش استراحت کن 🖤 🙏 کلید واژه ها: سنگ‌دل | سیاه | سیاه‌دل | شرور | شیطانی | قلب سیاه

    moreکپی
  2. نام کوتاه: گلوله قلب سیاه سنگین چرخانده شده است

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 89.57 78.72 67.30 60.32 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5