تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو قلب نارنجی Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: قلب نارنجی, 1 نتیجه یافت شد

  1. 🧡نام کوتاه: قلب نارنجی

    شرح: این قلب نارنجی است. نارنجی رنگی گرم است که نشان دهنده نشاط، خلاقیت و جذابیت، عشق و محبت است و همچنین می تواند به معنی اشتیاق، دلتنگی، عشق و محافظت باشد. احساس گرمی می بخشد. در مقایسه با رنگهای دیگر، نارنجی انعطاف پذیرتر و باهوش تر است. ایموجی مشابه: 💛💚💙💜🤎🖤🤍❣ یادداشت: امیدوارم همه بتوانند به اهمیت حفاظت از حیوانات وحشی پی ببرند. 🧡 ببین پیتر! من یک کارت نارنجی برای شما دارم. 🧡 من نارنجی را انتخاب می کنم. رنگ نارنجی هوشمندانه است 🧡. کلید واژه ها: قلب | نارنجی

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 89.23 80.56 64.63 64.20 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5