تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو لبخند ملایم Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: لبخند ملایم, 1 نتیجه یافت شد

  1. 🙂نام کوتاه: لبخند ملایم

    شرح: این یک ایموجی صورتک تبسم‌ دار است. لبخند کم. گاهی اوقات آن را به سادگی با یکدیگر موافق یا دوستانه ابراز می کنند، اما گاهی اوقات برای ابراز اضطراب یا موقعیتهای منفی و طعن آور نیز استفاده می شود. یادداشت: خب، بسته به شما 🙂 است. 🙂 خیلی خوب انجام داده ای. کلید واژه ها: صورت | لبخند | لبخند ملایم

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 انگشتان جمع, رتبه فعلی: 2 قلب سفید, رتبه فعلی: 3 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4 انگشت میانه, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش انگشتان جمع, رتبه فعلی: 2انگشتان جمع قلب سفید, رتبه فعلی: 3قلب سفید علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 4علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 5انگشت میانه 100 87.71 62.46 62.46 49.83 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 3🥺 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 4 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 5❤️‍🔥 100 88.52 80.38 70.75 61.44 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5