تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

جستجو پروانه Emoji نتایج

فارسی (Persian) کلید واژه ها: پروانه, 2 نتیجه یافت شد

  1. 🦋نام کوتاه: پروانه

    شرح: جالب ترین چیز بال های زیبا و رنگارنگ است. این یک پروانه زیبا است. این به طور کلی به خود پروانه اشاره کند. همچنین اغلب برای نشان دادن عشق، خوشبختی و زیبایی یا خلق و خو استفاده می شود. همچنین می تواند روند چرخاندن پروانه ها را نشان دهد. 🐛 (کاترپیلار) سلف آن است. یادداشت: آیا فیلم "باربی ماریپوزا و دوستان پری او پروانه" را دیده اید؟ آن جن های پروانه ای زیبا هستند.🦋🐛 کلید واژه ها: پروانه | حشره | زیبا | عاشق

    moreکپی
  2. 🐛نام کوتاه: حشره

    شرح: این یک کاترپیل چاق است که دارای سوراخ است و در نهایت به پروانه تبدیل می شود. این ایموجی به طور کلی به خود کاترپیلار اشاره کند. این همچنین به معنای نفرت انگیز و آزار دهنده است. از آنجا که به آن اشکال نیز گفته می شود، از آن و ( کفشدوزک ) نیز معمولاً برای اشاره به خطاهای برنامه در صنعت IT استفاده می شود. یادداشت: آیا فیلم "باربی ماریپوزا و دوستان پری او پروانه" را دیده اید؟ آن جن های پروانه ای زیبا هستند.🦋🐛 کلید واژه ها: باگ | حشره

    moreکپی

کلید واژه لیست مدیران محبوب Emoji

Top 5 | emojiall.com " قلب در آتش, رتبه فعلی: 1 قلب بنفش, رتبه فعلی: 2 علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3 انگشت میانه, رتبه فعلی: 4 قلب سفید, رتبه فعلی: 5 قلب در آتش, رتبه فعلی: 1قلب در آتش قلب بنفش, رتبه فعلی: 2قلب بنفش علامت دوستت دارم, رتبه فعلی: 3علامت دوستت دارم انگشت میانه, رتبه فعلی: 4انگشت میانه قلب سفید, رتبه فعلی: 5قلب سفید 100 63.52 63.52 54.59 36.22 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5

لیست مدیران محبوب Emoji

ایموجی های محبوب | emojiall.com 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5 🤌 انگشتان جمع‌شده, رتبه فعلی: 1🤌 🖕 انگشت میانه, رتبه فعلی: 2🖕 ∞ علامت بینهایت، علامت نامتناهی, رتبه فعلی: 3 ❤️‍🔥 قلب در آتش, رتبه فعلی: 4❤️‍🔥 🥺 التماس‌کنان, رتبه فعلی: 5🥺 100 89.96 82.12 74.74 59.84 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5