Emoji تجزیه و تحلیل احساسات ایموجی | emojiall.com مثبت: 64.23% خنثی: 10.75% منفی: 25.02% 25.02% 10.75% 64.23% امتیاز: 0.392±0.0165 ❤️ تجزیه و تحلیل احساسات ایموجی www.emojiall.comemojiall.com
بعد از آمار، این نتیجه تجزیه و تحلیل احساسات همه ایموجی ها است (مقدار متوسط).

تجزیه و تحلیل احساسات ایموجی به طبقه بندی بیان احساسی یک ایموجی اشاره دارد. این تجزیه و تحلیل از تجزیه و تحلیل زبانی و یادگیری ماشین نمونه های عمومی حداقل 50 میلیون توییت است، این یک نتیجه نسبتا دقیق است و دارای اهمیت مرجع علمی بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید


چگونه تحلیل احساسات را روی ایموجی انجام دهیم؟ می توانید پست وبلاگ ما را در اینجا بررسی کنید: تجزیه و تحلیل احساسات Emoji

معرفی تجزیه و تحلیل احساسات ایموجی
  • قسمت نارنجی: احساسات منفی
  • زرد: احساسات خنثی قسمت
  • قسمت سبز: احساسات مثبت
  • مکان نما خاکستری: سطح اطمینان است، یک مفهوم آماری.
    به زبان ساده، هرچه مکان نما به سمت چپ نزدیکتر باشد، احساسات بیان شده توسط ایموجی منفی تر است؛ هرچه مکان نما به سمت راست نزدیکتر باشد، احساسی که توسط ایموجی بیان شده مثبت تر است. هرچه عرض مکان نما باریکتر باشد، قضاوت این احساس دقیق تر است.
    توضیح حرفه ای: ویکی پدیا

صفحه‌ها