تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

بعد از آمار، این نتیجه تجزیه و تحلیل احساسات همه ایموجی ها است (مقدار متوسط). | emojiall.com مثبت: 64.23% خنثی: 10.75% منفی: 25.02% 25.02% 10.75% 64.23% امتیاز: 0.392±0.0165 ❤️
بعد از آمار، این نتیجه تجزیه و تحلیل احساسات همه ایموجی ها است (مقدار متوسط).

تجزیه و تحلیل احساسات ایموجی به طبقه بندی بیان احساسی یک ایموجی اشاره دارد.داده های مان توسط یادگیری هوش مصنوعی در 50 میلیون مقاله توییتری به دست می آوریم، بنابراین نه تنها خیلی دقیق، بلکه دارای مرجع علمی بالایی است. خوش آمدید به بحث با ما کنید و از این ویژگی رجوع کنید، ارسال مجدد کنید و به اشتراک گذاری کنید. حق چاپ مال© EmojiAll است. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید


چگونه ما از احساسات ایموجی را تجزیه و تحلیل کنیم؟ می توانید پست وبلاگ مان را در اینجا بررسی کنید: تجزیه و تحلیل احساسات ایموجی

معرفی تجزیه و تحلیل احساسات ایموجی
  • قسمت نارنجی: احساسات منفی
  • زرد: احساسات خنثی قسمت
  • قسمت سبز: احساسات مثبت
  • مکان نما خاکستری: سطح اطمینان است، یک مفهوم آماری.
    به زبان ساده، هرچه مکان نما به سمت چپ نزدیکتر باشد، احساسات بیان شده توسط ایموجی منفی تر است؛ هرچه مکان نما به سمت راست نزدیکتر باشد، احساسی که توسط ایموجی بیان شده مثبت تر است. هرچه عرض مکان نما باریکتر باشد، قضاوت این احساس دقیق تر است.
    توضیح حرفه ای: ویکی پدیا

صفحه‌ها