لبخند بیان کننده شرایط روانی انسان است. به نظر می رسد که لبخند بر دیگران تأثیر مطلوبی دارد و فرد را دوست داشتنی و قابل دسترسی می کند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 😄 صورت خندان است. متعلق به دسته اصلی 😂 شکلک ها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.