برخی از شکلک ها لب خود را سفت می کنند ، برخی اخم می کنند ، برخی حتی گریه می کنند ، همه اینها به دلیل نگرانی است. نگران نباشید ، همیشه راهی برای نجات وجود دارد.

این صفحه لیست Emoji از زیر 😞 چهره نگران است. متعلق به دسته اصلی 😂 لبخندها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.