این زیر مجموعه پر از چهره های عصبانی است. اگر می خواهید به شخصی سرزنش کنید ، یا اگر عصبانی هستید ، لطفاً از این Emoji ها استفاده کنید.

این صفحه لیست Emoji از زیر 😠 چهره منفی است. متعلق به دسته اصلی 😂 شکلک ها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.