رنگ های مختلف قلب معانی مختلفی دارد. اگر می خواهید از طریق یک قلب شکلک به فرد خاص خود "قلب خود را نشان دهید"، این زیر مجموعه [قلب] را از دست ندهید!

این صفحه لیست Emoji از زیر ❤ قلب است. متعلق به دسته اصلی 😂 لبخندها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.