این زیر مجموعه شامل 6 نوع Emoji زبانی است که هر یک از آنها معنای مختلفی دارند ، اما همه آنها می توانند احساس شیطنت و ناز را در افراد ایجاد کنند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 😛 چهره با زبان بیرون است. متعلق به دسته اصلی 😂 لبخندها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.