برای یک آغوش دراز کنید ، دستانتان را بپوشانید تا خندید ... صورت به علاوه دست ها Emojis را بامزه تر می کند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🤔 دست صورت است. متعلق به دسته اصلی 😂 شکلک ها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.