برای یک آغوش دراز کنید ، دستانتان را بپوشانید تا خندید ... صورت به علاوه دست ها Emojis را بامزه تر می کند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🤔 چهره با دست است. متعلق به دسته اصلی 😂 لبخندها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.