این زیر گروه شامل صورت های خوابیده ، برخی خرخر ، برخی آب ریزش است. شب بخیر ، خواب خوبی داشته باشید

این صفحه لیست Emoji از زیر 😴 خواب آور است. متعلق به دسته اصلی 😂 شکلک ها و احساسات. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.