خواه کارگر باشد یا پلیس ، پزشک یا آشپز ، همه آنها نقش مهمی در رشد اجتماعی دارند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 👨‍🍳 نقش شخص است. متعلق به دسته اصلی 👌 مردم و بدن. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.

👨‍🍳نقش شخص82