به جز زبان ، حرکات می توانند اطلاعات را به دیگران نیز منتقل کنند. در این زیر مجموعه ، شاید حرکاتی باشد که شما می دانید!

این صفحه لیست Emoji از زیر 👌 انگشتان دست-جزئی است. متعلق به دسته اصلی 👌 مردم و بدن. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.