این زیر مجموعه شامل شکلک هایی است که باید از هر دو دست استفاده کنند ، مانند دست دادن یا کف زدن. بیا و از آنها استفاده کن

این صفحه لیست Emoji از زیر 🤝 دو دست است. متعلق به دسته اصلی 👌 افراد و بدن. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.