نامه بنویسید ، مانیکور درست کنید ، چند عکس سلفی بگیرید ... زندگی در واقع بسیار زیباست.

این صفحه لیست Emoji از زیر ✍️ پروانه دستی است. متعلق به دسته اصلی 👌 مردم و بدن. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.