کدام موجود صبح روی چهار پا ، بعد از ظهر دو پا و عصر سه پا راه می رود؟ البته این یک انسان است!

این صفحه لیست Emoji از زیر 👦 شخص است. متعلق به دسته اصلی 👌 مردم و بدن. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.