نویسه ها + حرکات می توانند شکلک را واضح تر و قابل درک کنند. شما چی فکر میکنید؟

این صفحه لیست Emoji از زیر 🙋 ژست شخص است. متعلق به دسته اصلی 👌 مردم و بدن. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.