پستاندار یک حیوان مهره دار خونگرم است ، مانند پاندا ، اسب ، سگ ، گاو از شیر تغذیه می کند. آنها معمولاً به عنوان جانوران شناخته می شوند. نه تنها انسان ، بلکه پستانداران نیز ساکنان کره زمین هستند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🐀 پستاندار است. متعلق به دسته اصلی 🐵 حیوانات و طبیعت. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.