پرندگان مهره دارانی با بال و پر هستند و از تخم مرغ ها مانند مرغ ، اردک ، غاز و ... بیرون می آیند نه تنها انسان ها ، بلکه پرندگان نیز ساکنان کره زمین هستند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🐓 پرنده حیوان است. متعلق به دسته اصلی 🐵 حیوانات و طبیعت. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.