دوزیستان مهره داران کوچکی هستند که هم می توانند در آب و هم در خشکی زندگی کنند. تاکنون فقط قورباغه در این زیر مجموعه قرار دارد.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🐸 دوزیست است. متعلق به دسته اصلی 🐵 حیوانات و طبیعت. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.