این زیر مجموعه شامل موجوداتی است که در دریا زندگی می کنند ، مانند مهر ، ماهی ، پوسته و ... آنها باعث زیبایی اقیانوس می شوند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🐟 حیوانات دریایی است. متعلق به دسته اصلی 🐵 حیوانات و طبیعت. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.