اشکال یک نام غیر رسمی برای بندپایان و نرم تنان است ، مانند پروانه ، مورچه ، حلزون و ... بیشتر اشکالات بسیار کوچک هستند ، مراقب باشید زندگی آنها تداخل نکند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🐛 حیوانات اشکال است. متعلق به دسته اصلی 🐵 حیوانات و طبیعت. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.