زمان ارزشمندترین چیزی است که یک مرد می تواند صرف کند. در این زیر مجموعه ، نه تنها ساعتهای معمولی که زمان را نشان می دهند وجود دارد ، بلکه دارای ساعت شنی ، ساعت و زنگ ساعت باستانی هستند.

این صفحه لیست Emoji از زیر ⌚ زمان است. متعلق به دسته اصلی 🚌 سفر و مکان‌ها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.