کشتی ، کشتی ، قایق رانی ، قایق بادبانی ... این زیر مجموعه شامل حمل و نقل آب مختلف است که زندگی ما را پر رنگ تر می کند.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🚢 آب حمل و نقل است. متعلق به دسته اصلی 🚌 مسافرت و مکان. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.