نامه شامل نامه ، بسته و غیره است. این زیر مجموعه شامل شکلک های مربوط به نامه است. باز کردن نامه مانند باز کردن هدیه است و ممکن است شگفتی هایی در انتظار شما باشد.

این صفحه لیست Emoji از زیر ✉️ نامه است. متعلق به دسته اصلی ⌚ اشیاء. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.