بهتر است یادداشت برداری باشد تا فقط حفظ کردن. مداد ، خودکار ، مداد رنگی ، این شکلک های مربوط به نوشتن منتظرند تا شما آنها را کپی کنید!

این صفحه لیست Emoji از زیر ✏️ نوشتن است. متعلق به دسته اصلی ⌚ اشیاء. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.