سلام ، شما علم را دوست دارید؟ Emoji های مرتبط با علم مانند لوله آزمایش ، DNA ، تلسکوپ در این زیر مجموعه وجود دارد ، بیایید و آنها را کپی کنید!

این صفحه لیست Emoji از زیر 🔭 علم است. متعلق به دسته اصلی ⌚ اشیاء. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.