احساس خیلی خوبی ندارید؟ رفتن به بیمارستان! این زیر گروه شامل ایموجی های مربوط به پزشکی مانند سرنگ ، باند و استتوسکوپ است.

این صفحه لیست Emoji از زیر 💊 پزشکی است. متعلق به دسته اصلی ⌚ اشیاء. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.