بعضی از بزرگان یک بار گفتند: "اتاق بدون کتاب مانند بدن بدون روح است." شکلک های مربوط به کتاب در این زیر مجموعه قرار می گیرند. بیایید مطالعه کنیم تا دانش بیشتری کسب کنیم!

این صفحه لیست Emoji از زیر 📒 کتاب و کاغذ است. متعلق به دسته اصلی ⌚ اشیاء. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.