علائم حمل و نقل بیشتر در مکان های عمومی برای توضیح عملکرد این مکان قرار دارند. مانند خودپرداز ، سرویس بهداشتی ، نماد صندلی چرخدار و غیره

این صفحه لیست Emoji از زیر 🚻 نشانه حمل و نقل است. متعلق به دسته اصلی 🛑 نمادها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.