یک کاراکتر در وسط دایره یا مربع بنویسید تا معنای مربوط به این کاراکتر را بیان کنید. هر ایموجی زبان و محتوای متفاوتی دارد. بیا و ایموجی های مورد نیاز خود را پیدا کن!

این صفحه لیست Emoji از زیر 🅰 حروف و اعداد است. متعلق به دسته اصلی 🛑 نمادها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.

🅰حروف و اعداد39