نمادهای هشدار دهنده هشدارها به مردم یا منع رفتارهای نامناسب را نشان می دهند. از جمله عدم ورود ، عدم استعمال دخانیات ، عبور و مرور کودکان و غیره هنگام بیرون بودن ، لطفاً به این علائم توجه کنید

این صفحه لیست Emoji از زیر ⚠️ هشدار است. متعلق به دسته اصلی 🛑 نمادها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.