اگر فیلم دوست دارید ، پس حتماً با این زیر مجموعه آشنا هستید. پخش ، تکرار ، توقف و ... بیشتر این نمادها به عنوان دکمه روی برنامه ها یا تجهیزات عکاسی وجود دارد.

این صفحه لیست Emoji از زیر ⏏️ نماد است. متعلق به دسته اصلی 🛑 نمادها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.