این زیر مجموعه شامل نمادهای جنسیتی است. خواه یک مرد ، زن یا جنس دیگر باشید ، دنیا شما را دوست دارد!

این صفحه لیست Emoji از زیر ♀️ جنسیت است. متعلق به دسته اصلی 🛑 نمادها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.