پرچم به عنوان نماد ، وسیله سیگنالینگ یا تزئین استفاده می شود. برخی از پرچم های مشترک در این زیر مجموعه وجود دارد ، مانند پرچم سفید ، پرچم رنگین کمان ، پرچم دزدان دریایی و غیره.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🚩 پرچم نمادین است. متعلق به دسته اصلی 🏁 پرچم‌ها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.