پرچم ملی پرچمی است که ملت مشخصی را نشان می دهد و نماد آن است. این به طور معمول با معنی خاص برای رنگها و نمادهای آن طراحی می شود. 258 پرچم در این زیر گروه وجود دارد.

این صفحه لیست Emoji از زیر 🇬🇧 پرچم کشور است. متعلق به دسته اصلی 🏁 پرچم ها. برای مشاهده جزئیات و کپی شکلک می توانید روی پیوندهای زیر کلیک کنید.

🇬🇧پرچم کشور258