Image Of Emoji Tag Cloud For 🍠(نسخه الگوریتم جامع)

Tag Cloud (نسخه جامع) emoji 🍠، منابع داده الگوریتم عمدتاً از emojiall، twitter و غیره هستند.5 تگ برتر که ارتباط زیادی با ایموجی «سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده» دارند و از بالا به پایین مرتبط هستند عبارتند از: سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده,سیب زمینی شیرین,سیب‌زمینی,سیب‌زمینی شیرین,کبابی. این نشان می دهد که کاربران اینترنت ترجیح می دهند با این کلمات برچسب یا موضوعات مرتبط استفاده کنند.

💡:اگر کلمه ای در آن * باشد، به این معنی است که این کلمه حساس است.

🍠 (سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده) ابر برچسب - emojiall.com

این ابر تگ ایموجی 🍠 است . این نتیجه پردازش متن از طریق الگوریتم های دقیق است که می تواند تأثیرگذارترین و محبوب ترین استفاده از 🍠 را در رسانه های اجتماعی به دقت بیان کند. این متون برچسب‌ها می‌توانند به ما بگویند که این ایموجی خاص اغلب به چه معانی استفاده می‌شود یا اغلب از آنها با 🍠 در رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌شود. برای جزئیات بیشتر: Emoji Tag Cloud
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از 812 میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

بازگشت:🍠سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده

Image Of Emoji Tag Cloud For 🍠(نسخه الگوریتم هوش مصنوعی)

ابر برچسب emoji 🍠، منبع داده اصلی الگوریتم از توییتر است.5 تگ برتر که ارتباط زیادی با ایموجی «سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده» دارند و از بالا به پایین مرتبط هستند عبارتند از: potato,yam,yams,potatoes,baked. این نشان می دهد که کاربران اینترنت ترجیح می دهند با این کلمات برچسب یا موضوعات مرتبط استفاده کنند.

💡:اگر کلمه ای در آن * باشد، به این معنی است که این کلمه حساس است.

🍠 (roasted sweet potato) Tag Cloud - emojiall.com

این ابر تگ ایموجی 🍠 است . این نتیجه پردازش متن از طریق الگوریتم های دقیق است که می تواند تأثیرگذارترین و محبوب ترین استفاده از 🍠 را در رسانه های اجتماعی به دقت بیان کند. این متون برچسب‌ها می‌توانند به ما بگویند که این ایموجی خاص اغلب به چه معانی استفاده می‌شود یا اغلب از آنها با 🍠 در رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌شود. برای جزئیات بیشتر: Emoji Tag Cloud
این نتیجه گیری از تجزیه و تحلیل زبان و یادگیری ماشینی یک نمونه عمومی از 812 میلیون توییت حاوی ایموجی بدست می آید، نتیجه نسبتا دقیقی است و دارای اهمیت مرجع آکادمیک بالایی است. به بحث، مراجع، ارسال مجدد و اشتراک گذاری خوش آمدید. حق چاپ©EmojiAll. برای استفاده تجاری، لطفا با ما تماس بگیرید

ابر برچسب الگوریتم هوش مصنوعی فعلی Emoji 🍠 بر اساس داده های انگلیسی است زیرا داده های فارسی کافی در دسترس نیست.

بازگشت:🍠سیب‌زمینی شیرین کباب‌شده

🍠 برچسب ها و کلید واژه ها

برچسب (کلمات)
  • معنی و استفاده مشتق از 🍠 در توییتر. این کلمات اغلب همراه با 🍠 نیز استفاده می شوند.
رتبه بندی قدرت رابطه
  • نشان دهنده ارتباط و شباهت کلمات زیر با 🍠 است. این همچنین می تواند نشان دهد که مردم چگونه از 🍠 در رسانه های اجتماعی استفاده می کنند.
potato 1

100

yam 2

91

yams 3

67

potatoes 4

50

baked 5

21

goguma 6

19

veg 7

16

chicken 8

13

veggies 9

11

fried 10

11

vegan 11

9

laugh 12

9

actives 13

8

demand 14

8

lunch 15

7

ingredients 16

7

fruits 17

6

cheese 18

6

expect 19

6

pizza 20

5

thanksgiving 21

5

fries 22

5

mac 23

5

cornbread 24

5

cabbage 25

5

purple 26

4

meat 27

4

carbs 28

4

absolutely 29

4

roasted 30

4

fastest 31

3

garden 32

3

healthy 33

2

rice 34

2

plant 35

2

fluffy 36

2

milk 37

1

steamed 38

1

harvest 39

1

pie 40

1