تابع منو

دسته بندی ها

رنگ پوست

مدل مو

جنسیت

احساسات

نسخه

فیلتر: سن

سن: Top 5

رده سنی - رتبه بندی ایموجی های محبوب | emojiall.com 🖕 انگشت میانه: #5 (4) 42.5780 🚩 پرچم مثلثی: #4 (157) 42.5780 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0) 42.5780 🤍 قلب سفید: #2 (2) 42.5780 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 42.5780 🖕 انگشت میانه: #5 (2) 29.7647 🙃 صورت وارونه: #4 (2) 29.7647 🤍 قلب سفید: #3 (0) 29.7647 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0) 29.7647 🥺 التماس‌کنان: #1 (0) 29.7647 😏 پوزخند: #5 (-2) 14.3784 🤍 قلب سفید: #4 (2) 14.3784 🖕 انگشت میانه: #3 (9) 14.3784 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1) 14.3784 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1) 14.3784 😍 چشم‌های عاشق: #5 (15) 8.7036 🚩 پرچم مثلثی: #4 (21) 8.7036 🖕 انگشت میانه: #3 (10) 8.7036 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1) 8.7036 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1) 8.7036 😍 چشم‌های عاشق: #5 (5) 2.8495 🥺 التماس‌کنان: #4 (-2) 2.8495 🚩 پرچم مثلثی: #3 (4) 2.8495 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #2 (7) 2.8495 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0) 2.8495 🖕 انگشت میانه: #5 (4)🖕 🚩 پرچم مثلثی: #4 (157)🚩 🥰 صورت خندان و عاشق: #3 (0)🥰 🤍 قلب سفید: #2 (2)🤍 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 🖕 انگشت میانه: #5 (2)🖕 🙃 صورت وارونه: #4 (2)🙃 🤍 قلب سفید: #3 (0)🤍 🥰 صورت خندان و عاشق: #2 (0)🥰 🥺 التماس‌کنان: #1 (0)🥺 😏 پوزخند: #5 (-2)😏 🤍 قلب سفید: #4 (2)🤍 🖕 انگشت میانه: #3 (9)🖕 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1)🥰 😍 چشم‌های عاشق: #5 (15)😍 🚩 پرچم مثلثی: #4 (21)🚩 🖕 انگشت میانه: #3 (10)🖕 🥺 التماس‌کنان: #2 (-1)🥺 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (1)🥰 😍 چشم‌های عاشق: #5 (5)😍 🥺 التماس‌کنان: #4 (-2)🥺 🚩 پرچم مثلثی: #3 (4)🚩 😅 صورت خندان و عرق‌کرده: #2 (7)😅 🥰 صورت خندان و عاشق: #1 (0)🥰 18-24: رده سنی - رتبه بندی ایموجی های محبوب18-24 25-34: رده سنی - رتبه بندی ایموجی های محبوب25-34 35-44: رده سنی - رتبه بندی ایموجی های محبوب35-44 45-54: رده سنی - رتبه بندی ایموجی های محبوب45-54 55-64: رده سنی - رتبه بندی ایموجی های محبوب55-64
گسترش: داده ها و توزیع دقیق
نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت | emojiall.com 65+ 1.73% 55-64 2.85% 45-54 8.70% 35-44 14.38% 25-34 29.76% 18-24 42.58% نمودار پای توزیع محدوده سنی کاربران وب سایت | emojiall.com 65+ 1.73% 55-64 2.85% 45-54 8.70% 35-44 14.38% 25-34 29.76% 18-24 42.58% 65+ 1.73%65+ 1.73% 55-64 2.85%55-64 2.85% 45-54 8.70%45-54 8.70% 35-44 14.38%35-44 14.38% 25-34 29.76%25-34 29.76% 18-24 42.58%18-24 42.58%

📈بیشتر - نمودار توزیع

رتبه بندی 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ همه
1 🥺 🥺 🥰 🥰 🥰 🥰 🥺
2 🤍 🥰 🥺 🥺 😅 🚩 🥰
3 🥰 🤍 🖕 🖕 🚩 🙌 🤍
4 🚩 🙃 🤍 🚩 🥺 😏 🖕
5 🖕 🖕 😏 😍 😍 🚩
6 🤌 🤌 🤗 🤗 🙌 🤌
7 😏 😏 🚩 🙄 😏 😏
8 🛐 🚩 😍 🤍 🤍 🙃
9 🙄 🙄 😇 😇 🌻 🙄
10 🙃 🖤 🙄 😘 💕 🛐
11 🤞 🤗 😘 🙌 🖕 😅
12 🥲 🙌 😅 😏 😘 🖤
13 😅 🛐 🙃 💜 🛐 😇
14 🖤 🤞 🤌 🙃 ❣️ 🤗
15 😇 😅 🙌 🛐 💓 🥲
16 ❤️‍🔥 😍 🌚 🙂 🤌 🤞
17 🤤 🥲 🛐 🖤 🤗 🙌
18 🗿 😇 💕 🤌 💞 😘
19 💜 💙 ❣️ 💕 😍
20 🙂 🧡 🙂 😎 🙂
21 🌚 🙂 😎 💖 🌚
22 🤟 ❤️‍🔥 🥲 🌚 ❤️‍🔥
23 💙 🤭 🤟 🙏 🤤
24 😘 🌚 🖤 ❣️ 💜
25 💕 🤤 😳 🍃 🗿
26 🦋 😘 🤭 🤤 ❣️
27 🤗 ❣️ 😈 🤙 💕
28 🥵 🎃 🍃 😅 🤟
29 ❣️ 🙏 🙏 😳 💙
30 🧡 💜 ❤️‍🔥 💞 🤭
31 💘 🗿 🗿 😊 🧡
32 🤭 😎 🤤 ☺️ 😎
33 🤟 🤡 💋 🥵
34 💚 🥵 😶‍🌫️ 📈 😳
35 🙌 💕 🌻 💘
36 📈 🍃 🥴 💓 🍃
37 🥵 💗 🦋
38 🇨🇳 💘 😉 🍂 💚
39 😌 😉 🤞 🤩 🎃
40 ☯︎ 🙈 😜
41 🤘 😊 🧡 👌 😊
42 😳 😻 💘 📈
43 ✈︎ 💚 📈 🤟 🙏
44 😳 😜 💜 🙈
45 💖 ✈︎ 🤘 🤘
46 😎 🦋 💞 💞
47 😮‍💨 😊 🍀 💖
48 😒 💖 📍 💗
49 💗 🧐 🎃 🤷‍♂ ✈︎
50 🍃 🤘 😼 😈 🙈
51 🤡 🍀 💗 😝 😶‍🌫️
52 🎃 😈 🙈 🤭 😈
53 😊 🤙 💓 🗿 😜
54 🤨 😶‍🌫️ 🥀 🦋 😌
55 💞 🖇️ 💚 🧐
56 📍 🧸 😝 🥲 🤡
57 💞 💙 🥵 🤙
58 😶‍🌫️ 📈 😮‍💨
59 🧐 💗 🍑 🇨🇳
60 😍 💛 🧢 🥴
61 🥀 😝 🤝
62 🧸 🤌🏽 💚 ☯︎
63 🉤 🇨🇳 🍂 🥀
64 🥴 🥴 😮‍💨 📍
65 💫 😮‍💨 😒
66 💯 😌 🌻 😉
67 🚬 📉 🧸
68 😑 😝
69 🤙 ♾️ 🤙
70 😜 🤏 ☺️
71 😶 😻 ✌️ 🍀
72 😶‍🌫 🍀 💓
73 🤌🏽 🤎 ☘️ 🤨
74 🙈 🍑 🏳️‍🌈
75 😛 🧐 😻
76 🤏 📍 🌹 🧢
77 😈 🥀 🤩 🍂
78 🔞 🙇 🤌🏽
79 🙏 🏳️‍🌈 💘 💯
80 👌 👌 💫
81 🧢 🖇 🖾
82 💛 🧢 🏳‍🌈
83 😼 💫 📌 👌
84 🏳‍🌈 🤡 🤷‍♀ 🉤
85 😝 💖 😒 🤏
86 🍂 ⚠️ 🙆‍♀ 💛
87 🏳️‍🌈 🙇 🖇️
88 📉 💔 🏳️‍🌈
89 🔥 🤦‍♀ 😑
90 ☪︎ 😌 🚬
91 ✔️ 😶‍🌫 😑 😼
92 💓 💯 🍑
93 🖇️ 😶‍🌫
94 ☯︎
95 🖇️ ❤‍🔥 🤎
96 😩 😆
97 🧿 😁 🏳‍🌈
98 🤎 ☺️ 📉
99 🌝 🚬 ☺️
100 😻 ☘️ 🌻